BIENNAL 2006

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT DE LA CAM

 

Recerca de nous creadors

Una vegada més, és molt gratificant per a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) poder col·laborar en la realització de la XV Biennal d’Art Contemporani Català 2006, una proposta que fa possible conèixer i prendre contacte amb les creacions de les generacions d'artistes plàstics emergents, que ens apareixen com a resultat de les velles i les noves tècniques, amb conjunció amb la nova societat resultant del mestissatge social i cultural que estem vivint, d’una manera cada cop més accentuada.

La Biennal, d'una banda, ens permet comunicar, com a CAM, la nostra vocació de difondre la cultura, l'art i el pensament de la nostra terra, i, per una altra, fa possible donar suport a persones, entitats i institucions que treballen per refermar els nostres senyals d'identitat mediterranis.

Volem agrair l’esforç i la col·laboració de tots aquells qui han fet possible aquesta manifestació cultural. I posem un accent especial en tots els artistes participants, ja que sense la seva particular aportació creadora seria impossible que el patrimoni mediterrani es pogués continuar innovant, enriquint i expandint arreu del món..

Tampoc volem deixar passar per alt un altre fet important i diferencial d’aquesta Biennal. I és el fet que durant dos anys la mostra apropa el seu innovador contingut a un bon nombre de poblacions de tot el Principat i Andorra. La presentació de nous creadors no és un fet gaire comú, fora de les grans ciutats i la Biennal constitueix una ocasió única per portar aquest inventari de nous valors a molts i disseminats punts de tota la nostra geografia.

Podem afirmar que fòrums com la Biennal d’Art Contemporani Català 2006 afavoreixen el debat permanent sobre el fet creatiu i les seves diverses manifestacions; i fan més fluid el coneixement de nous processos de creació i resultats artístics, a un públic cada cop més heterogeni, però hereu, a la vegada, de la cultura ancestral del mare nostrum. Tanmateix, és una satisfacció per a les Obres Socials de la CAM, de poder col·laborar en un punt d’encontre cultural tan interessant com el que aquí presentem.

 


Vicente Sala Belló
President de la Caja de Ahorros del Mediterráneo


TORNAR A LA BIENNAL 

email:
Copyright © Canals, Galeria d'Art 2006