BIENNAL 2008

BASES DE LA XV BIENNAL D'ART CONTEMPORANI CATALÀ 2008


Es convoca la “XVI BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2008”, itinerant per Catalunya i pel Principat d’Andorra i organitzada per Canals-Galeria d’Art, amb l’objectiu d’estimular i de promoure la creativitat dels artistes plàstics joves d’ambdós principats, posant una especial atenció als components d’innovació.

1.Hi poden prendre part tots els artistes d’arts visuals residents a Catalunya i al Principat d’Andorra, que el 31 de desembre de 2008 no hagin superat els 35 anys d’edat. No hi poden participar els seleccionats en les dues últimes edicions.

2. El tema, la tècnica i el procediment són lliures. A efectes de transport, les obres no han d’excedir els 200 x 200 cm. en el cas de les obres bidimensionals i de 90 kg. de pes les tridimensionals i altres formats, incloent-hi l’embalatge.

3. Les obres seleccionades s’exposaran a diferents ciutats de Catalunya i del Principat d’Andorra de forma itinerant, fins al desembre del 2009.

4. La inscripció és gratuïta.

5. Cada artista participant rebrà 300 €uros com ajut per la producció de l’obra.

6. Cal presentar un dossier amb:
- Un mínim de sis fotografies d’obres diferents i inèdites, no seleccionades ni premiades en cap altre certamen, realitzades l’últim any i perfectament documentades, totes i cada una d’elles (títol, tècnica, mides, any de realització i si s’escau, comentaris addicionals).
- Currículum artístic.
- Una fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu de residència a Catalunya o al Principat d’Andorra..

7. Aquest dossier s’haurà de lliurar per correu a Canals-Galeria d’Art c/ de la Creu, 16 -08172 Sant Cugat del Vallès. Tln. 93 675 49 02, fins el dia 31 de gener de 2008. Per a qualsevol consulta relativa a la tramesa del dossier, dirigir-se al telèfon de la galeria els dilluns de 17 a 21 hores.
El jurat de selecció està format per: Lluís Campins, director del Museu de Sant Cugat; Josep Canals, director de la Biennal i membre d’(art)catalunya; Ester Ferrando, artista plàstica; Mireia Guillaumes, Historiadora i crític d’art; Antoni Jové, Historiador de l’Art i coordinador del Centre d’Art La Panera de Lleida; Àlex Mitrani, crític d’art i comissari independent; Carlos Velilla, vicedegà de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
8. Entre les fotografies rebudes en els dossiers, el jurat seleccionarà les obres que formaran part de la “XVI BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2008”.

9. Un cop s’hagi conegut la decisió del jurat, el material dels artistes no seleccionats per a participar en aquesta edició es podrà retirar fins el dia 1 de maig de 2008. Després d’aquesta data, qualsevol reclamació de l’artista sobre el material no retirat en el termini establert serà inviable.

10. Els autors de les obres seleccionades per a participar en la XVI Biennal hauran d’aportar l’embalatge adient a les característiques de la peça i la naturalesa itinerant de la biennal. Alhora, si les obres han de tenir un muntatge específic, s’acompanyaran amb una fotografia model de com han d’anar muntades, o bé s’adjuntaran les corresponents instruccions per realitzar-ne la correcta col·locació.

11. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers sobre les obres presentades, així mateix, que no es puguin fer reclamacions de drets d’imatge.

12. .La participació en aquesta “XVI BIENNAL D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2008” estableix l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia de qualsevol reclamació legal.


TORNAR A LA BIENNAL 

email:
Copyright © Canals, Galeria d'Art 2007