BIENNAL 2010

BASES DE LA XVII BIENNAL D'ART CONTEMPORANI CATALÀ 2010


Es convoca la "XVII BIENNAL D'ART CONTEMPORANI CATALÀ 2010", itinerant per Catalunya, organitzada per Canals-Galeria d'Art, amb l'objectiu d'estimular i de promoure la creativitat dels artistes plàstics joves, posant especial atenció en els components d'innovació.

1.Hi poden participar tots els artistes de les arts visuals residents a Catalunya, que el 31 de desembre de 2010 no hagin complert els 35 anys. No hi poden participar els artistes que ho hagin fet en les dues últimes edicions de la Biennal.

2. El tema, la tècnica i el procediment són lliures. A efectes de transport, les obres no han d'excedir els 200 x 200 cm., en el cas de les obres bidimensionals i de 90 kg. de pes les tridimensionals i d'altres formats, inclòs l'embalatge.

3.Les obres seleccionades s'exposen a diferents ciutats de Catalunya, de forma itinerant, fins el 2011.

4..La inscripció és gratuïta.

5. .Els artistes seleccionats rebran 400 ?uros, com ajut per la producció de l'obra.

6. S'ha de presentar un dossier amb:
- Un mínim de sis fotografies d'obres diferents i inèdites, en color, que l'artista pretén presentar per aquesta biennal, i realitzades dins l'últim any, però que no hagin estat seleccionades ni premiades en cap altre certamen.
- Cada fotografia haurà d'anar acompanyada d'una fitxa tècnica de l'obra: títol, tècnica, suport, mides, any de realització i si cal, comentaris addicionals.
- Currículum artístic.
- Dades personals de l'artista: adreça actual, telèfon, adreça de correu electrònic
- Una fotocòpia del DNI o d'altre document que acrediti la residència a Catalunya.
- Declaració escrita de l'artista, on hi consti que les obres que presenta no han participat en cap altre concurs.

2. Aquest dossier s'ha de lliurar per correu a Canals-Galeria d'Art c/ de la Creu, 16 -08172 Sant Cugat del Vallès-, tln. 93 675 49 02, fins al dia 31 de gener de 2010. Per a qualsevol consulta relativa a l'enviament del dossier, adreçar-se al telèfon de la galeria els dilluns de 17 a 21 h.
. El jurat de selecció d'aquesta edició està format per: Lluís Campins, director del Museu de Sant Cugat; Antoni Jové, Historiador de l'Art i Coordinador del Centre d'Art La Panera de Lleida, Àlex Mitrani, crític d'art i comissari independent, Josep Montoya, Vicedegà de Cultura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i Aureli Ruíz, artista plàstic i visual.

3.Entre les fotografies rebudes en els dossiers, el jurat seleccionarà les obres que formaran part de la "XVII BIENNAL D'ART CONTEMPORANI CATALÀ 2010". Les decisions del jurat són inapel·lables.

4.Un cop s'hagi conegut la decisió del jurat, el material dels artistes no seleccionats per a participar en aquesta edició es podrà retirar fins el dia 30 d'abril de 2010. Després d'aquesta data, qualsevol reclamació de l'artista sobre el material no retirat en el termini establert serà inviable.

5.Els autors seleccionats per a participar en la XVII Biennal hauran d'aportar l'embalatge adient a les característiques de la peça i la naturalesa itinerant de la biennal. Alhora, si les obres han de tenir un muntatge específic, s'acompanyaran amb una fotografia model de com han d'anar muntades, o bé s'adjuntaran les corresponents instruccions per realitzar-ne la correcta col·locació.

6.La presentació de les obres, implica la cessió gratuïta a favor de Canals-Galeria d'Art, durant el termini de duració de la Biennal i dels drets de reproducció.

7.Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers sobre les obres presentades, així mateix, que no es puguin fer reclamacions de drets d'imatge.

8.La participació en aquesta "XVII BIENNAL D'ART CONTEMPORANI CATALÀ 2010" estableix l'acceptació d'aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal.


TORNAR A LA BIENNAL 

email:
Copyright © Canals, Galeria d'Art 2009