BIENNAL 2010

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT DE LA CAM

 

Caja Mediterráneo ha mantingut sempre entre les seves accions de caràcter social, una atenció continuada i evident interès per la cultura i molt particularment per les pràctiques i manifestacions artístiques. Bona prova d´açò són la seva activa xarxa de centres expositius i les seves freqüents col·laboracions amb entitats museístiques i nombrosos centres i institucions existents a les zones d'implantació geogràfica de CAM.

Avui tenim de nou l'oportunitat de renovar el nostre compromís amb la divulgació i difusió del valors culturals, de refermar la nostra resposta cap a les necessitats i propostes de l'art català.

Un dels elements fonamentals d'actuació d'Obra Social CAM és sens dubte el nostre permanent suport cap a la creació artística, el fet d'estar a prop dels nous valors emergents, i treballar per la promoció de l'art en les seues diferents vessants. Aquesta nova convocatòria de la Biennal d'Art Contemporani de Catalunya, representa un exemple magnífic d'aquest compromís, ja que a partir d'ella aconseguim entre tots facilitar una nova forma de veure, apreciar i entendre millor la innegable diversitat artística catalana.

Remarquem per tant la nostra invitació a conèixer i fruir cada un dels indrets d'aquesta nova edició de la Biennal d'Art Contemporani, i reiterem de la mateixa manera la nostra voluntat efectiva de donar suport a aquests tipus de trobades, que sumen d'una banda la seva pròpia riquesa cultural i el valor de fer-la pròxima a cadascun de nosaltres. I per descomptat, volem agrair molt sincerament la col·laboració del promotors d'aquesta iniciativa, ja què d'aquesta forma tenim l'oportunitat de que tota la societat es vegi beneficiada de l'acció social de Caja Mediterráneo.

 

 


Modesto Crespo Martínez
President de Caja Mediterráneo


TORNAR A LA BIENNAL 

email:
Copyright © Canals, Galeria d'Art 2010