Riutort, Joan

 

Joan Riutort (Mallorca 1953-1992) pintor mallorquín con una obra simbolista.

email:
Copyright © Canals, Galeria d'Art 2007