Agut, Josep

 

Pep Agut (Terrassa 1961) estudià a la Facultat de Belles Arts de Sant Jordi de la Universitat de Barcelona (1979-84). Inicià la seva trajectòria com a pintor, condició a la qual no ha renunciat tot i l’absorció cap el conceptualisme i el minimalisme dels anys ’60, que ha patit la seva obra. Als anys ’80 es centrà en la pintura abstracta auto-reflexiva, reprenent plantejaments materialistes del Support-Surface i incorporant elements del foto-collage. Agut avançà en el desenvolupament dels seus projectes cap a grans instal·lacions. Posteriorment, reprengué la fotografia amb superposició de textos i superfícies reflectants, que ens remeten als treballs conceptuals de Dan Graham i Michelangelo Pistoletto. La seva faceta artística es combina amb la participació a debats, seminaris i conferències, havent-li permès ambdues coses ser conegut a nivell nacional i internacional.

Way to America - Dibuix s/paper - 103x75 - 12.000 €

email:
Copyright © Canals, Galeria d'Art 2007