Hidalgo, Joaquim

 

Joaquim Hidalgo (Cantallops –Girona- 1933) es desenvolupa artísticament en el camp del dibuix i la pintura. Sense tenir una formació acadèmica, Hidalgo començà amb una etapa d’apuntalament tècnic i estudi de la tradició figurativa, travessant diverses etapes de experimentació.
La seva obra es caracteritza per un intimisme accentuat de contingut expressionista. Retrata figures humanes, sobre tot femenines, paisatges i natures mortes, arribant a recrear situacions quotidianes d'avui i de sempre, amb una paleta austera però plena de calidesa plàstica, que és la que li ha donat fama internacional i l’ha fet mereixedor de guardons importants i que la seva obra estigui repartida per importants museus dins i fora del país.

email:
Copyright © Canals, Galeria d'Art 2007