MOSTRA 2002

BASES
Es convoca la "XIII BIENNAL MOSTRA D'ART CONTEMPORANI CATALÀ", itinerant per Catalunya i Principat d'Andorra, organitzada per l'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT i CANALS-GALERIA D'ART, amb la intenció de donar suport i fer conèixer els treballs de recerca dels artistes plàstics d'ambdós Principats.

1. Hi poden prendre part tots els artistes plàstics de Catalunya i del Principat d'Andorra, menors de 35 anys, llevat dels seleccionats en les dues últimes edicions.

2. La tècnica i el tema són lliures.

3. La inscripció és gratuïta. Cal trametre abans del dia 28 de febrer de 2002 a CASA DE CULTURA DE SANT CUGAT, c/ Castellví, 2 de O8190 SANT CUGAT, telf. -93- 589 13 82, un dossier amb sis fotografies. Mínim 9 x 13 cm., en color, de qualitat professional, de sis obres diferents degudament documentades (autor, títol, mides, tècnica, any realització), currículum vitae i una fotocòpia del D.N.I. o altre document acreditatiu de residència a Catalunya o al Principat d'Andorra.

4. D'entre les propostes més interessants, el jurat seleccionarà, mitjançant les fotografies trameses, les obres que formaran part de la "XIII BIENNAL MOSTRA D'ART CONTEMPORANI CATALÀ 2002".

5. Un cop coneguda la decisió del jurat, podrà ser retirat el material dels artistes no seleccionats fins el dia 1 de maig de 2002. Passada aquesta data, serà inviable qualsevol reclamació per part de l'artista sobre el material no retirat en el termini establert.

6. Amb les obres seleccionades es realitzarà una exposició itinerant que recorrerà les principals ciutats de Catalunya i del Principat d'Andorra.

7. El jurat, que representa el sector de les arts plàstiques a Catalunya, està format per JOSEP CERDÀ, Degà de la Facultat de BB.AA. de Barcelona, JOAQUIM CHANCHO, pintor. JOAN BUFILL, crític d'art del diari "La Vanguardia" CARME MOLET, pedagoga del Museu Morera de Lleida, RICARD PLANAS, Director de la revista BonArt de Girona i JOSEP CANALS, Director de la Mostra i membre del Gremi de Galeries d'Art de Catalunya.

8. La inauguració de la MOSTRA 2002, tindrà lloc el mes de maig i és itinerant per Catalunya i el Principat d'Andorra

9. La participació en aquesta "XIII BIENNAL MOSTRA D'ART CONTEMPORANI CATALÀ 2002" estableix l'acceptació d'aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal.


TORNAR A LA MOSTRA 

email:
Copyright © Canals, Galeria d'Art 2004