MOSTRA 2004

BASES
Es convoca la “XIV BIENNAL MOSTRA D’ART CONTEMPORANI CATALÀ 2004”, itinerant per Catalunya i pel Principat d’Andorra i organitzada per Canals-Galeria d’Art, amb l’objectiu d’estimular i de promoure la creativitat jove dels artistes plàstics d’ambdós principats posant una especial atenció als components d’innovació.

1. Hi poden prendre part tots els artistes plàstics residents a Catalunya i al Principat d’Andorra, que el 31 de desembre de 2003 no hagin superat els 35 anys d’edat, llevat dels que van ser seleccionats en les dues últimes edicions.

2. Els temes de les propostes giraran, en aquesta edició, a l'entorn de "La cultura de la diversitat i el mestissatge", temes que formen part dels eixos d'articulació del Fòrum de les Cultures 2004. La tècnica i el procediment són lliures.

3. Les obres seleccionades s’exposaran al Museu de Sant Cugat i tot seguit començaran un itinerari per diverses ciutats de Catalunya i del Principat d’Andorra.

4. La inscripció és gratuïta. Cal presentar un projecte creatiu breument raonat en qualsevol camp de les arts plàstiques. Els artistes participants hauran d’enviar la proposta perfectament documentada visualment i conceptualment. Només s’escollirà una sola proposta per autor per a l’exposició itinerant, però en el dossier caldrà que figurin un mínim de sis propostes, a més del currículum i d’una fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu de residència a Catalunya o al Principat d'Andorra. El material s’haurà de lliurar al Museu de Sant Cugat abans del dia 1 de febrer de 2004 (jardins del Monestir, s/n. 08172 Sant Cugat del Vallès. Tel. 93 675 99 51).

5. El jurat seleccionarà, mitjançant els dossiers tramesos, les propostes més interessants que formaran part de la “XIV Biennal Mostra d’Art Contemporani Català 2004”

6. Un cop s’hagi conegut la decisió del jurat, el material dels artistes no seleccionats es podrà retirar fins al dia 1 de maig de 2004. Després d’aquesta data, qualsevol reclamació de l’artista sobre el material no retirat en el termini establert serà inviable.

7. Amb les propostes seleccionades, es realitzarà una exposició itinerant que recorrerà les principals ciutats de Catalunya i del Principat d’Andorra.

8. El jurat, que representa el sector de les arts plàstiques a Catalunya, està format per: Dr. Josep Roy, vicedegà de la Facultat de Belles Arts de Barcelona; Joaquim Chancho, pintor; Joan Bufill, crític d’art del diari La Vanguardia; Carme Molet, pedagoga del Museu Morera de Lleida; Ricard Planas, director de la revista BonArt de Girona, i Josep Canals, director de la Mostra i membre de l'Associació Art Catalunya.

9. La inauguració de la MOSTRA 2004 tindrà lloc al Museu de Sant Cugat del Vallès el mes d’abril del 2004 i serà itinerant per Catalunya i pel Principat d’Andorra.

10. La participació en aquesta “XIV Biennal Mostra d’Art Contemporani Català 2004” estableix l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia de qualsevol reclamació legal.


TORNAR A LA MOSTRA 

email:
Copyright © Canals, Galeria d'Art 2004