MOSTRA 2004

JURAT DE LA MOSTRA 2004

   

El Jurat de la XIV Biennal Mostra d'Art Contemporani Català 2004. D'esquerra a dreta: Josep Canals, Director de la Biennal i membre de l'associació Art Catalunya; Josep Bufill, crític d'art del diari La Vanguardia; Joaquim Chancho, artista; Carme Molet, pedagoga del Museu Morera de Lleida; Ricard Planas, director de la revista BonArt de Girona; i Josep Roy, vicedegà de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

 

MOSTRA D’ART CONTEMPORANI CATALÀ

La Biennal Mostra d’Art Contemporani Català 2004 procura acomplir una funció que és necessària. És la mateixa funció que en altres temps acomplien els salons de tardor de París i d’altres exposicions col·lectives organitzades a diferents ciutats amb el mateix objectiu: donar a conèixer les noves generacions d’artistes plàstics, i especialment les aportacions innovadores o amb una vocació innovadora més gran. A Barcelona, per exemple, es va intentar quelcom similar fa uns vint-i-cinc anys però aquell Saló de Tardor no va tenir continuïtat. Sí l’ha tingut, en canvi, aquesta manifestació biennal i itinerant que es celebra des del 1977, per iniciativa de Canals-Galeria d’Art, de Sant Cugat, i que ara arriba a la seva catorzena edició.

Al llarg d’aquests anys, la Biennal ja ha adquirit una certa responsabilitat pel que fa a la difusió de l’art jove realitzat a Catalunya i Andorra (per artistes no necessàriament nascuts en aquests països). Pensem que la responsabilitat encara és més gran en un moment com l’actual, quan les arts, la cultura i fins i tot la societat de consum en general viuen en una certa confusió, de causes diverses. Entre aquestes cal destacar la quantitat excessiva de propostes “artístiques” i d’informació, així com les distorsions que produeixen el mercat i les institucions amb els seus objectius i les seves promocions, distorsions interessades que poden tenir un caràcter populista o, a l’inrevés, un presumpte caràcter elitista i esnob, però que en qualsevol cas cauen en el prejudici excloent. En l’àmbit de les arts plàstiques i visuals, exclouen opcions i aportacions molt vàlides, artistes i obres importants, amb la finalitat de beneficiar només unes determinades firmes i opcions no solament ideològiques, sinó també comercials i estètiques.

El caràcter d’aquesta Biennal es basa en uns límits i en una llibertat. Límits d’espai geogràfic (residència a Catalunya i Andorra) i d’edat (artistes de menys de 35 anys a l’inici de l’any 2004). I llibertat d’estils, tècniques, suports i continguts. Aquest criteri inclusiu, eclèctic, és un altre factor que la distingeix. El jurat no ha pretès imposar unes limitacions a la noció d’allò contemporani identificant-ho només amb determinats suports i continguts (instal·lació de caire sociològic o conceptual, o fotografia de gran format, o pintura abstracta o figurativa, etc.). El jurat ha evitat conscientment qualsevol tipus d’actitud excloent no basada en criteris d’excel·lència, qualsevol classe de prejudici políticament o estèticament correcte.

En l’art actual, el que realitzen les generacions més joves, hi ha llibertat i per això hi ha varietat, i aquesta exposició ho reflecteix. Dels 17 artistes seleccionats a la Biennal, cinc exposen pintures abstractes o figuratives, tres presenten videos, tres instal·lacions objectuals, dos fotografies, un escultures com a instal·lació, un dibuix, un fotografies i fotocòpies i un un conjunt de dibuixos, fotografies i llum. En la selecció no s’ha buscat cap tipus d’equilibri (quotes femenines i masculines, ni de tècniques, estètiques o d’altre tipus). L’equilibri, no obstant, s’ha produït d’una manera natural, atenent simplement a un criteri que no direm de qualitat perquè aquest mot pot ser equívoc (quan es confon amb el virtuosisme tècnic, per exemple), però sí a un criteri d’excel·lència. Són les millors aportacions realitzades amb vocació innovadora de totes les presentades en aquesta XIV edició.

El jurat


TORNAR A LA MOSTRA

email:
Copyright © Canals, Galeria d'Art 2004