MOSTRA 2004

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT DE LA CAM

 

Obert als nous valors

És molt gratificant per a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) poder col·laborar en la XIV Biennal Mostra d’Art Contemporani Català 2004, una oportunitat que possibilita el coneixement de les noves generacions d’artistes plàstics, que s’inspiren molt especialment en la cultura de la diversitat i del mestissatge.

Això és així, d’una banda, perquè ens permet comunicar, com a CAM, la nostra vocació de difondre la cultura, l’art i el pensament de la nostra terra, i, per una altra, donar suport a persones, entitats i institucions que demostren el seu interès, pel fet de refermar els nostres senyals d’identitat mediterrànies.

Com Caja del Mediterràneo, és el nostre desig agrair els esforços i col·laboracions de tots els qui han anat configurant a cada moment el nostre esdevenir quotidià i que avui fan possible aquesta manifestació cultural, posant un accent especial en tots els artistes participants, sense la particular aportació creadora dels quals seria impossible que el patrimoni mediterrani pogués continuar enriquint-se i expandint-se.

Creiem que fòrums com aquest, que la CAM té a gala venir exercint des dels seus orígens mitjançant les seves Obres Socials, afavoreixen el permanent debat de l’expressió creadora i les seves manifestacions; i que aquest compartir facilita el coneixement de nous processos creatius i resultats artístics, a un públic divers i hereu de la cultura ancestral del marenostrum.

 


Vicente Sala Belló
President de la Caja de Ahorros del Mediterráneo


TORNAR A LA MOSTRA 

email:
Copyright © Canals, Galeria d'Art 2004